PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

MĚSTA OTROKOVICE

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚSTA OTROKOVICE

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Veřejné projednání návrhů se blíží

Tímto zveme veřejnost na projednání návrhů plánu mobility za účasti paní starostky. To se uskuteční v pondělí dne 4.11. od 17.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Otrokovice. Zajímá Vás o čem se bude diskutovat? Zejména o směřování města a rozvoji mobility v...

Imise v dobrém i ve zlém

Imisní situace aneb co kde dýcháme, jsou v Otrokovicích velkým tématem. Podíváme-li se na čísla, je situace sice dobrá, ale stále není nejlepší. Největší problém je s Benzoapyrenem. Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které způsobují kyselé deště a...

Veřejné projednání analýzy proběhlo dne 27.6.

Koho by nezajímalo, jak bude vypadat v následujících letech ulice, jaký rozsah budou mít zklidňující opatření, zda upřednostníme parkoviště před dětským hřištěm či zelení, zda bude nádraží v centru města nebo na periferii, zda krajina bude méně nebo více prostupná pro...

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE