PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

MĚSTA OTROKOVICE

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚSTA OTROKOVICE

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

V sekci vypořádání připomínek byly aktualizovány odpovědi na došlé připomínky.  Jakékoli doplňující komentáře k zapracování je možné i nadále vkládat v sekci Napište nám. Těšíme se na plodnou diskusi, která vyústí ve zlepšení dopravy a života ve...

Dopravní průzkumy

Dne 23.10. budou moci obyvatelé města zahlédnout pracovníky v reflexních vestách, kteří budou sčítat dopravu ve městě. Průzkumy jsou zaměřeny zejména na zjištění tranzitní dopravy města a toho, kolik vozidel v Otrokovicích končí. Průzkumy jsou prováděny ve spolupráci...

Vypořádání připomínek

Velmi plodnou debatu o dopravě v sekci napište nám doplňujeme vypořádáním připomínek, které je umístěno v sekci dokumenty. Toto vypořádání budeme průběžně doplňovat a aktualizovat dle průběhu zpracování PUMM. Vypořádání je souhrnem připomínek, které budou zapracovány...

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE