ČLÁNKY

Informace o projektu a dopravě ve městě
Imise v dobrém i ve zlém

Imise v dobrém i ve zlém

Imisní situace aneb co kde dýcháme, jsou v Otrokovicích velkým tématem. Podíváme-li se na čísla, je situace sice dobrá, ale stále není nejlepší. Největší problém je s Benzoapyrenem. Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které způsobují kyselé deště a...

číst více
Veřejné projednání analýzy proběhlo dne 27.6.

Veřejné projednání analýzy proběhlo dne 27.6.

Koho by nezajímalo, jak bude vypadat v následujících letech ulice, jaký rozsah budou mít zklidňující opatření, zda upřednostníme parkoviště před dětským hřištěm či zelení, zda bude nádraží v centru města nebo na periferii, zda krajina bude méně nebo více prostupná pro...

číst více

Veřejné projednání plánu mobility se blíží

Tímto zveme veřejnost na projednání analytické části plánu mobility. To se uskuteční ve čtvrtek 27.6. v 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Otrokovice. Na začátku budou občané seznámeni s výsledky analýz. Navazovat bude diskuse o rozvoji dopravy ve městě. Pokud...

číst více

Průzkum dopravního chování v domácnostech

V měsících dubnu a květnu bude v Otrokovicích probíhat průzkum dopravního chování v domácnostech. Tazatelé budou oslovovat dotazované doma na dopravní chování v předešlém pracovním dni. Tazatelé budou označeni visačkou se jménem a razítkem UDIMO spol. s r.o....

číst více

V sekci vypořádání připomínek byly aktualizovány odpovědi na došlé připomínky.  Jakékoli doplňující komentáře k zapracování je možné i nadále vkládat v sekci Napište nám. Těšíme se na plodnou diskusi, která vyústí ve zlepšení dopravy a života ve...

číst více

Dopravní průzkumy

Dne 23.10. budou moci obyvatelé města zahlédnout pracovníky v reflexních vestách, kteří budou sčítat dopravu ve městě. Průzkumy jsou zaměřeny zejména na zjištění tranzitní dopravy města a toho, kolik vozidel v Otrokovicích končí. Průzkumy jsou prováděny ve spolupráci...

číst více

Vypořádání připomínek

Velmi plodnou debatu o dopravě v sekci napište nám doplňujeme vypořádáním připomínek, které je umístěno v sekci dokumenty. Toto vypořádání budeme průběžně doplňovat a aktualizovat dle průběhu zpracování PUMM. Vypořádání je souhrnem připomínek, které budou zapracovány...

číst více