Imisní situace aneb co kde dýcháme, jsou v Otrokovicích velkým tématem. Podíváme-li se na čísla, je situace sice dobrá, ale stále není nejlepší. Největší problém je s Benzoapyrenem. Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které způsobují kyselé deště a jsou způsobeny z velké části dopravou,  dosahují hodnoty do 23,3 μg. Limit je přitom 40 μg. Prach, který nás dusí a způsobuje dýchací potíže, dosahuje průměrné hodnoty za rok 27,4 μg při limitu 40 μg. Problém s prachem je zejména v zimně, kdy jsou v provozu malé topeniště rodinných domů a také při inverzních situacích. Proto je v rámci limitů dovoleno překročení 50 μg po dobu 35 dní v roce. Hodnotí se tedy imise prachu nejvyšší 36. denní koncentrace. V Otrokovicích je to 49,7 μg. Limit tedy překročen není. Mikroprach má limit pro průměrnou roční koncentraci 25 μg. Ve měst je dosaženo  21,4 μg. Benzen dosahuje hodnoty 1,8 μg při povolené koncentraci 5 μg. Problémem je koncentrace karcinogenního Benzoapyrenu, který má imisní limit stanoven na 1ng, ale koncentrace ve městě dosahuje 1,7 ng. Tento problém je ovšem na většině území Moravy a není omezen na město samotné.

Největší úsilí je nutné vyvinout v dalším snižování imisí PM10 a Benzo(a)Pyrenu na kterých se podílí rodinné domy, průmyslové zdroje, přenos z Polska a doprava. Imise BaP se na Moravě snižují ve směru od severu na jih. V Moravskoslezském kraji místně dosahují i 8 ng při limitu 1 ng. Problémem je zejména průmysl a spalování uhlí.

Hodnoty BenzoaPyrenu BaP na území ČR, překročený limit je znázorněn červeně.