V měsíci dubnu a květnu mohli letos poprvé občané zasílat na radnici návrhy, které mohou přispět rozvoji našeho města. Umožnil jim to nový projekt  Pohni městem. K tomuto účelu byly v rámci participativního rozpočtu vyčleněny dva miliony korun. Celkem se sešlo devatenáct návrhů. O tom, které návrhy budou realizovány, rozhodnou lidé svým hlasováním.

Aby byly jednotlivé projekty zařazeny do veřejného hlasování, musí splňovat stanovené náležitosti. „Přijatými návrhy se nyní bude zabývat pracovní skupina, která bude vyhodnocovat, zda tyto podmínky splňují a pokud budou posouzeny jako realizovatelné, budou zařazeny do veřejného hlasování. Hlasovat se bude pomocí hlasovacího lístku vloženého v Otrokovických novinách a prostřednictvím webových stránek města,“ přiblížila následný postup Hana Jiránková, koordinátorka Pohni městem. Prozradila, že v návrzích se objevovalo vybudování hřišť, veřejného osvětlení, instalace laviček apod.

Otrokovice mají  čtyři komise pro místní části (Kvítkovice a Letiště, Trávníky a Přednádraží, Střed a Újezdy, Bahňák). V každé místní části by se měly zrealizovat návrhy o celkové hodnotě půl milionu korun.

 „Projektem Pohni městem jsme chtěli dát lidem možnost zapojit se do rozhodování o svém okolí. Každý z nás žije v nějaké lokalitě, někam chodí do práce či do školy. Tato místa zná nejlépe a umí si představit, jak by bylo možné daný prostor vylepšit. Projekt je výzvou pro akční lidi, kteří nechtějí být lhostejní ke svému okolí, zpracují své nápady a zašlou je na radnici,“ uvedla starostka města Hana Večerková. Dodala, že pokud bude v letošním roce projekt úspěšný, v příštím roce se bude opakovat.

Další informace:
Romana Pastuszková
tisková mluvčí města Otrokovice
+420 723 606 758, +420 577 680 449
pastuszkova@muotrokovice.cz
www.otrokovice.cz