NAPIŠTE NÁM

Vaše názory jsou pro nás velice důležité

V případě jakýchkoliv podnětů, postřehů, nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit a využijte možnost komentáře na této stránce, popřípadě nás prosím kontaktujte na e-mailu: petr.macejka@udimo.cz

39 Komentáře(ů)

 1. Eva

  Dobrý den,
  včera jsem se účastnila setkání ohledně mobility v Otrokovicích. Diskuse sice byla, ale týkala se hlavně parkování u Billy a další možností parkování na sídlištích.
  Ještě jsem tam vznesla připomínku, jak bude zabezpečena komunikace hlavně pro chodce, když bude zahájena výstavba bytového domu Rezidence u Dřevnice.
  Bylo mi p. Krystyníkovou sděleno, že toto neví, že to nebylo řešeno, že se mám zajít zeptat na stavební odbor, ale že si myslí, že tyto komunikace stavbou nebudou postiženy. Jako vedoucí odboru dopravně správního by toto měla vědět a mít přehled. Domnívám se, že tato část je poměrně hodně frekventovaná a využívána hodně obyvateli Otrokovic, jednak chodník u hasičárny, zastávka MHD u polikliniky, cyklostezka a chodník podél Dřevnice. Při stavbě tak velkého bytového domu o 56 bytových jednotkách a 6-ti podlažích velice pochybuji, že okolní komunikace budou bez problému přístupné, bez ohrožování chodců.
  Sice p. Krystyníkovou bylo sděleno, že se domnívá, že veškeré příjezdy a manipulace stavebních strojů, navážení materiálu se bude odehrávat přes ulici Příčná, což je další nešťastné řešení z důvodu patrových garáží vedle hasičárny, kde pohyb osobních aut, chodců i cyklistů je poměrně velký.
  Vůbec stavba tohoto bytového domu je cela nevhodná v dané lokalitě – záplavová oblast, blízkost hasičárny a polikliniky, tedy časté houkání sirén, které budou rušit obyvatele tohoto domu no a v neposlední řadě velká invaze komárů v letním období od Dřevnice.
  I výškou tato budova vůbec nebude zapadat do rázu této oblasti a dalším důvodem je zrušení zeleně uprostřed centra města, která začíná být vzácná a měla by se spíše chránit než zastavovat domy, které staví soukromé firmy, které za byty budou požadovat horentní sumy a byty nakonec zůstanou neobsazené. Argument,že byty jsou v Otrokovicích potřeba, aby došlo ke zvyšování počtu obyvatel, který neustále klesá, by se měl řešit jiným způsobem, ne likvidací zeleně v centru města.Připadám si jak Gréta 🙂
  A jak bude řešeno parkování obyvatel /kdyby jedno auto na byt, tak je to minimálně dalších 50 automobilů/ tohoto domu jsem nikde nevyčetla, ani ve vašem dokumentu.
  Nevím jestli všechny tyto moje dotazy a připomínky patří do vaší kompetence, ale musela jsem se k danému problému vyjádřit.Třeba se něco z toho bude řešit.

  • Petr Macejka

   Dobrý den, Konkrétní projekt výstavby bytového není předmětem PUMM. Podnět jsem předal k řešení Městskému úřadu.

 2. Obzina

  Dobrý den,
  Dozvěděl jsem se, že MěÚ Otrokovice znovuobnoví kamionovou dopravu přes obytnou zónu v ulici Nerudova do průmyslového areálu TOMA. Jaké jsou plány města na další devastaci této těžce průmyslem a dopravou zasažené oblasti?

  • Petr Macejka

   Dobrý den, V rámci PUMM není navrženo snížení regulace nákladní dopravy. Dočasnými úpravami se PUMM jako strategický dokument nezabývá.

 3. Josef Papež

  Dobrý den,
  k tématu udržitelné dopravy neodmyslitelně patří elektromobilita. Počítá se s ní v plánu mobility? Nejbližší rychlodobíjecí stanice je až u BMW v Loukách (evmapa.cz). Pak by se jistě užily nějaké pomalejší dobíjecí stanice (u Kauflandu, na Nám. 3. května a na Baťově). No a pro ty, co bydlí v paneláku, bude potřeba zařídit spoustu pomalých dobíjecích míst, jako se to osvědčilo např. v Londýně (chargedevs.com/newswire/char-gys-lamp-post-charging-units-a-solution-to-the-on-street-charging-problem/).

  • Petr Macejka

   Dobrý den, Elektromobilitu budeme jistě řešit. Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak snížit emise z dopravy.
   Bohužel v ČR se nabíjení řídí energetickým zákonem, který není k elektromobilitě vstřícný. Nicméně předpokládáme posun v této oblasti.
   Rádi bychom obyvatelům v sídlištích nabídli možnost nabíjení. Rychlonabíječky před obchodními domy si realizují obchodníci na jejich pozemku např. Lidl již u svých obchodů tyto nabíječky staví. O rozvoji nabíječek přímo v Otrokovicích nemáme prozatím dostatek informací.

   • Josef Papež

    Dobrý den,
    děkuji za ujištění, že se to bude řešit. Vaši odpověď ovšem chápu tak, že energetický zákon klade pouze překážky rozvíjení elektromobility a tak jsme odkázáni na činnost soukromých podniků. Nemyslel jste to tak? 🙂
    Ministerstvo průmyslu a obchodu píše: „Návrh textu zákona je vnitřně konzistentní právní norma, která představuje povinnou transpozici směrnice EU, ale obsahuje i předpoklady pro další rozvoj alternativních pohonných hmot a elektromobility bez zbytečných administrativních překážek.“ (odkaz: bit.ly/2rK7WKc)
    MPO dokonce vydalo osvětový materiál: bit.ly/2Bv1nPR

    Nerad bych, aby veškerá podpora elektromobility v Otrokovicích skončila tak, že se z dotací pořídí jeden elektromobil pro městský úřad. Pojďme vytvořit budoucnost, za kterou nás naše děti pochválí!

    • Petr Macejka

     Dobrý den,
     Problematika nabíjení je komplexní a v současné době nelze využít vedení VO pro nabíjení. To energetický zákon neumožňuje. Můžeme tedy doufat v jeho změnu nebo se musíme smířit s jinou alternativou distribuce energie tedy NN vedení. Rád bych, kdyby problematika neskončila na 1 elektromobilu.

 4. Josef

  Dobrý den,
  součástí udržitelné mobility budou nepochybně i elektromobily. Bude na ně v koncepci pamatováno? Na stránce https://www.evmapa.cz/ je vidět, že v Otrokovicích chybí rychlá nabíjecí stanice, případně i pomalé nabíjecí stanice na náměstí 3. května, u Kauflandu či na Baťově. Odvážným řešením by pak byla možnost nabíjet z lamp veřejného osvětlení, jak se to osvědčilo v Londýně:
  https://electrek.co/2017/11/14/london-electric-car-charging-stations-lamp-posts-street/
  https://insideevs.com/street-light-electric-car-charging/
  https://www.treehugger.com/cars/led-streetlamp-conversions-enable-electric-car-charging-too.html
  Děkuji.

 5. Rudolf

  Dobrý den, měl bych návrh na změnu přednosti v jízdě na ulici Na Uličce. Vozidla vyjíždějící ze spodní části náměstí, tím myslím řazení aut do prostřed silnice často komplikuje dopravu při odbočování z ulice Na Uličce na spodní část náměstí od ulice Hložkova. Při výjezdu je mizerný výhled do křižovatky přes parkující automobily. Zde pak nastávají situace kdy auto na hlavní tj. Na Uličce (od ulice Hložkova) dává přednost autu vyjíždějícímu z vedlejší, protože by bylo velmi problematické toto v křižovatce objet. uf. Hezký den

  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Přednostem se budeme věnovat. Ulice Na Uličce není v základní komunikační síti. To znamená, že se jedná o obslužnou komunikaci s předpokládaným malým provozem. Problém nedostatečných rozhledů v křižovatkách budeme řešit.

 6. Petra

  Dobrý den, ráda bych upozornila na nepřehledný výjezd z ulice Wolkerova na hlavní tř. T. Bati. Ano, okrasná zeleň ve formě keřů je jistě pozitivní, ale není moc dobré když přes keře nejde vidět auto přijíždějící zleva.
  Dále si vzpomínám na nepřehlednou křižovatku ulic J. Jabůrkové a Nádražní. Též jde o zastínění keři. MHD má vozy velké, bohužel osobní automobily už tak moc dobře vidět nejdou.

  • Petr Macejka

   Dobrý den, Výjezd z ulice Wolkerova na tř. Tomáše Bati je uzpůsoben přilehlé zástavbě RD, kdy podél cesty je mezi chodníkem a vozovkou ochranná zeleň. ČSN hovoří v tomto ohledu tak, že překážka by neměla být v rozhledovém poli výše než 0,5 m pro zajištění rozhledu. V tomto místě je výjezd „do kopce“ tj. oko řidiče je níže než hlavní komunikace. Proto jsou keře problémem. V současné době nebudeme navrhovat odstranění keřů, které chrání chodce. Přikláníme se spíše k zjednosměrnění ulice Wolkerova s výjezdem po Ml. stavbařů nebo osazení zrcadla.
   V křižovatce J. Jabůrkové Nádražní nevyjíždí řidiči z vedlejší „z dolíku“ proto bych navrhl ořez okrasných keřů na výšku 0,5 m. Zde keře plní více okrasnou než ochrannou funkci.

 7. Radek

  Další výhrada je ke sjezdu od Tlumačova do Otrokovic u štěrkáče. Pokud jedu od Tlumačova, odbočím doprava a sjíždím dolů. Tam se připojuji na silnici, která odbočuje ze silnice směr Tlumačov. Na této křižovatce není absolutně nic vidět a chybí připojovací pruh.

  Pokud je to ve vaší kompetenci, prosím o změnu řešení křižovatky.

  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Díky za připomínku. Geometrie křižovatky ramp sjezdu I/55 od Tlumačova k tř. Tomáše Bati má opravdu geometrii neodpovídající ČSN. Návrhem bude přestavba křižovatky. Doporučím zde sčítání dopravy pro zjištění dominantních proudů.

 8. Radek

  Dobrý den, jak už zde psal pan Radek, mám taktéž výhradu k průjezdu Otrokovicemi po třídě Osvobození a Komenského. Přistěhoval jsem se do Otrokovic před rokem a tohoto jsem si hned všiml, jak na sebe intervaly semaforů nenavazují. Neskutečným způsobem zde chybějící zelená vlna řidiče otravuje. Důsledkem jsou exhalace, hluk z aut a pomalý průjezd Otrokovicemi.

  Zejména jde o semafory na křižovatkách Komenského/Svobodova a Komenského/Jana Žižky. Dále je tu i křižovatka Komenského/Nadjezd.
  Potom jde o dvojici třída Osvobození/Dr. Edvarda Beneše a třída Osvobození/Hlavní. S křižovatkou třída Osvobození/Zlínská to díky frekvenci na křižovatce bude asi velmi složité.

  Nicméně navrhuji, aby se v první fázi řešili křižovatky Komenského/Svobodova a Komenského/Jana Žižky, kde je problém nejvíce. Dále pak řešit dvojici Osvobození/Dr. Edvarda Beneše a třída Osvobození/Hlavní.

  Celkový průjezd Otrokovicemi na zelenou vlnu by se ale měl řešit až ve chvíli, kdy bude dostavěna jižní část obchvatu (dálnice D55) a bude rekonstruována železniční trať do Vizovic (zruší se přejezd).

  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Děkuji za připomínku. Pokud mne paměť neklame zelená vlna byla v Otrokovicích v historii nastavena. Zřejmě došlo k jejímu přerušení pro to, aby vozidla neobjížděla dálnici. Což by byl legitimní krok. V analytické i návrhové části se tomu budeme věnovat. Samozřejmě, pokud to počasí dovolí, je lepší jezdit na kole. V rámci města je to rychlý dopravní prostředek.

 9. Ondřej Habr

  Dobrý den, chtěl bych poukázat na problém v ulici K. Čapka která slouží jako zkratka pro vozidla směřující na Bělov, Kvasice atd. V této ulici jezdí spousta řidičů nepřiměřenou rychlostí překračující 50km/h. Ulice je úzká a rychlost 50km/h je vysoká s ohledem na zvýšený pohyb osob na komunikaci a v přilehlém okolí. Je v plánu nějaké trvalé řešení jako např. snížení rychlosti, či betonové retardéry, nebo radar na měření rychlosti?
  Děkuji za odpověď

  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   V současné době vnímáme nedostatečné chodníky podél ulice. I průjezd vozidel. Po vyhodnocení dopravních dat budeme navrhovat úpravy ve směru potvrzení tranzitu a vybavení ulice chodníky atp. nebo další zklidnění ulice, což ovšem zvýší dopravu na ulici tř. Tomáše Bati. K této problematice předpokládáme širokou diskusi v příštím roce. Harmonogram je nastaven prozatím tak, že analýza bude probíhat do jara 2019, návrhy pak do prosince 2019. Bude tedy dost času na projednání předmětné problematiky. V tuto chvíli jsme na začátku vyhodnocování průzkumů.

 10. Pepa

  Dobrý den,
  v posledních letech výrazně vzrostla kamionová doprava do areálu na severním konci ulice Smetanova. Tato doprava zatěžuje centrum města – ulice Smetanova, Jana Žižky (školka, škola) a Komenského. Kdy bude realizováno napojení tohoto areálu přímo na dálniční přivaděč? V této souvislosti se přimlouvám za budoucí regulaci průjezdu do města – vede zástavbou rodinných domů(např. zóna 30, nebo průjezd zakázán).
  Děkuji za odpověď

  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Průjezdu nákladní dopravy lokalitou rodinných domů ulicí Smetanova vnímáme jako problém. V tuto chvíli nemohu říci, kdy dojde k realizaci propojení. To budeme řešit v návrhové fázi. Nicméně regulace dopravy zde bude navrhována. O formě zklidnění se povede diskuse v rámci návrhů.

 11. Dušan

  Dobrý den,
  výjezd z kruhového objezdu u ČOV na most přes Dřevnici ve směru na Baťov. Na další křižovatce spousta aut odbočuje z tohoto směru doleva podél plotu Tomy ke kafilérii a lidé např. z Bělova či Kvasic si tak objezdem Baťova podél Moravy zkracují cestu domu.
  Zejména v ranní a odpolední dopravní špičce (ale i mimo ni) tak jedno odbočující auto doleva zablokuje celý jízdní pruh v tomto směru na Baťov v křižovatce, neboť křižovatka je malá a proto za ním stojící auta jej nemohou objet vpravo, neboť stojí již na mostě přes Dřevnici. Vzhledem k hustému provozu v protisměru auto/auta stojí na odbočení vlevo někdy i desítky sekund. Tato vlna zastavujících aut za odbočujícím se následně přeleje zpětně až na kruhový objezd u ČOV, kde se tím zpomalí či zablokuje provoz na dobu, než auto na křižovatce u Tomy odbočí vlevo. Je toto nějak koncepčně řešitelné?
  Každodenní osobní zkušenost.
  Děkuji.

  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Kapacita neřízené křižovatky je nevyhovující, pokud zdržení přesáhne 60 s. Samozřejmě vzdutí vozidel do ostatních křižovatek je nepříjemným problémem a mělo by být případně řešeno. Projednáme zařazení křižovatky tř. Tomáše Bati X K. Čapka do sčítaných křižovatek, aby mohl být případný problém odhalen. Tranzitní průjezd ulicí K. Čapka je legitimní. Tato místní komunikace vede po hraně zástavby a je zařazena do sběrných.

 12. Luboš

  Měl bych dotaz.Na ulici J.Valčika (před domem hrůzy ) úsek od popelnic na křížovatku SNP kde je stopka by měla být žlutá čára nebo dopravní značka ZÁKAZ STÁNÍ. Jelikož auto odbočující že SNP ze stopky k Albertu nemúže kolikrát odbočit jelikož je tam zůžená vozovka stojícími auta na J.Valčíka a ještě tam jede auto od Alberta.

  • Petr Macejka

   Ulice J. Vaníčka má šířku mezi obrubami 6,0 m. V případě, že je zde podélně (nelegálně) zaparkované osobní vozidlo, je zbylá volná šířka 4,25 m. Zákaz stání je tedy dán obecnou úpravou, která nařizuje nechat průjezd 3,0 m v každém směru. Tato šířka je nicméně dostatečná pro minutí 2 osobních vozidel. V případě, že do ulice odbočuje nákladní vozidlo, již pro protijedoucí vozidlo nezbývá dostatek místa. Hovoříme o režimu jednopruhové obousměrné komunikace. V lokalitě je omezena nákladní doprava nákladních vozidel nad 3,5t mimo zásobování. Případné úpravy dopravního značení či řešení nelegálního stání v celém městě budou předmětem analytické části a návrhové části.

   • Radek

    S panem Lubošem souhlasím. Navíc ještě bych napsal, že pokud stojím na „stopce“, nejde do ulice J. Valčíka kvůli množství aut vidět. Otázka je, jestli auta nestojí na špatném místě a neporušují vyhlášku.

    Ta křižovatka je moc rozlehlá a svádí to tam stát takhle blbě.

 13. Radek.

  Kdy se konečně někdo zamyslí nad průjezdem Otrokovic. Zelená vlna tu asi nikomu nic neříká.
  Stojím na každém světle. Je to normální v zájmu
  ovzduší? To je situace trvající mnoho let.

  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Díky za připomínku. Problematiku zelené vlny přidáváme do připomínek k vyřešení.

 14. Petr Macejka

  Dobrý den, Návrh tvaru křižovatky Komenského x Nadjezd bude vycházet z analýzy stávající geometrie, kapacity, zatížení a zdržení. Bez této analýzy je tvrzení, že okružní křižovatka bude lepší pouze tvrzením. Samozřejmě, že případnou změnu uspořádání křižovatky budeme objektivně prověřovat.

 15. Marcela

  Dobrý den,
  jelikož se váš projekt týká i hluku z dopravy ve městě, ráda bych poukázala na chybějící protihlukové stěny kolem železniční trati Otrokovice směr Přerov. Tímto směrem probíhá nejen běžná osobní a nákladní doprava, ale je zde vedena i značně využívaná posunovací kolej.

  • Petr Macejka

   Dobrý den,
   Díky za připomínku. Přidávám problematiku hluku ze železniční dopravy k připomínkám k vypořádání.

 16. BRONX

  Dobrý den,
  chci poukázat na neustálý problém při parkování ve Staré kolonce.Nejen že zde parkuje čím dál větší množství aut,ale většina si ani neláme hlavu stím že parkuje v protisměru,čímž defakto už tak úzkou silnici dělá ještě užší. Jsem zvědav co nastane v případě požáru! Také by nebylo marné ,alspon pro začátek nalajnovat parkovací stání ,nebod někteří zaparkují tak že udělají z místa pro tři auta pouze jedno nebod nenechají dostatek místa před svým autem a za něj se už dvě auta nevejdou.

 17. Ivan

  Dobrý den,
  chtěl bych poukázat na nebezpečné místo na ulici Komenského směrem na Tlumačov od křižovatky Nadjezd, Komenského a dálniční přivaděč.Většina řidičů jede od křižovatky „naplno“ a u tabule „konec Otrokovic“ mají rychlost klidně nad 80Km/h nebo předbíhá pomalejší auta. To samé směr od Tlumačova – u tabule začátek Otrokovic jede většina řidičů ještě nad 80km/h. Dalo by se to řešit snížením rychlosti po konec/začátek zahrádkářské osady, stacionárním radarem měření rychlosti, nebo časté kontroly policejním radarem.
  Křižovatku Nadjezd, Komenského a přivaděč řešit třeba velkým kruhovým objezdem s vlastním pruhem pro odbočování doprava.

  • Petr Macejka

   Dobrý den, Díky za připomínku. Problematika rychlosti na výjezdu směr Tlumačov je z dopravního hlediska řešena správně značkami povolující rychlost 50 km/hod po konec zástavby. Problematikou dodržování rychlosti se budeme zabývat. Přidávám připomínku k vypořádání v rámci návrhů.

   • Ivan

    Dobrý den, děkuji za odpověď. Tady jsem spíš myslel snížení rychlosti za značkou „Konec Otrokovic“ nebo cca 100m před značkou „Začátek Otrokovic“.

  • Petr Macejka

   Přestavba křižovatky Komenského x Nadjezd na okružní by dle odhadů stála 18 – 20 mil. Kč. V rámci sčítání dopravy posoudíme kapacitu křižovatky a doporučíme další postup. Nicméně okružní křižovatka by problém s rychlostí na konci zástavby neřešila. Vhodnější by bylo provést na konci zástavby vyosení jízdních pruhů silnic I/55. Přidávám připomínku k vypořádání v rámci návrhů.

   • Ivan

    Děkuji za odpovědi. Kruhovou křižovatku jsem myslel z důvodu častých nehod (nedání přednosti), přičemž mají současně zelenou jedoucí vozidla rovně i doleva.
    A druhý problém v dopravní špičce tvorba kolon. (Když byl a bude v provozu most nad železnicí směr Tlumačov).

    • Petr Macejka

     Dobrý den,
     Dopravní nehodovost budeme samozřejmě také vyhodnocovat. Je otázkou, zda znalost obecné úpravy tj. při odbočování vlevo nebo vpravo dávám přednost chodcům a při odbočování vlevo dávám přednost protijedoucím, by se měla považovat za nebezpečné místo. Český řidič by zasloužil spíše proškolit resp. sebrat řidičské oprávnění.

     • Martin

      Dobrý den pane Macejko, kruhový objezd je na této křižovatce vhodný zejména kvůli provozu souprav nákladních automobilů a vozidel MHD. Tyto vozidla tam budou dále jezdit i po dobudování obchvatu. Přirozeným způsobem se zklidní doprava a vyřeší se problém s dlouhými intervaly na stávající světelné křižovatce. Zvláště pro odbočení z centra města na Baťov (k ČOV).

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Město Otrokovice

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy města Otrokovice, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR