Navraťme chůzi do svých životů a prostřednictvím tohoto nejpřirozenějšího lidského pohybu posilme své zdraví. Toto je hlavní cíl výzvy 10.000 kroků, do které se zapojilo také město Otrokovice a jako motivaci připravuje pro nejlepší místní účastníky drobné ceny.   

Cílem měsíční výzvy není ujít denně 10 000 kroků, jak název vybízí, ale motivovat k častější, a hlavně pravidelné, fyzické aktivitě. Do výzvy je možné registrovat se v průběhu měsíce září na www.desettisickroku.cz. Samotná výzva pak potrvá celý říjen. „Účastníci si zaznamenávají svou denní aktivitu a za každý kilometr získávají body, jejichž počet se odvíjí od věku a hmotnosti účastníka. Rozdílné bodové ohodnocení je zde z důvodu podpoření pohybové aktivity u lidí starších a lidí s vyšším BMI. Zejména těmto dvěma cílovým skupinám může totiž pravidelná chůze výrazně zvýšit kvalitu jejich života,“ přiblížil ideový tvůrce a iniciátor projektu Jaroslav Martinek.

Účastníci, kteří nechtějí soutěžit, si díky svým nachozeným kilometrům mohou projít virtuální trasu po republice a cestou poznávat zajímavá místa nebo pouze sledovat své denní aktivity a užít si nevšední měsíc plný zážitků.

„Do výzvy jsme se zapojili po dobré zkušenosti s projektem Do práce na kole, ve kterém se řadíme mezi nejaktivnější účastníky. Na výzvě 10.000 kroků oceňuji, že jsou zvýhodňovány skupiny lidí, pro které pohyb není tak snadný a častý, ať už kvůli věku, nebo nadváze. Právě tato skutečnost by mohla být motivací k pravidelnému pohybu. Lidé v Otrokovicích mohou využít například naše nové městské turistické okruhy v délce 4,7 a 12,1 km. Značeny jsou zelenými a modrými šipkami, které turisty provedou nejzajímavějšími místy ve městě. Pro účastníky z Otrokovic s největším počtem bodů, jsme připravili drobné ceny v podobě prezentačních předmětů města,“ uvedla otrokovická starostka Hana Večerková s tím, že další ceny jsou připraveny od samotných organizátorů akce v rámci celorepublikového soutěže.

Výzva 10 000 kroků, pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což je zhruba 7,5 km. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem, je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí.

Aktivitu je možné v rámci výzvy monitorovat na jakémkoliv zařízení a následně ji v podobě printscreenu nahrát do svého profilu. Každý kilometr je bodově ohodnocený, přičemž je zde zohledněn věk účastníka a jeho BMI. Na účastníky s nejvyšším počtem nasbíraných bodů čekají zajímavé ceny. 

„Svou účastí plníte nejen svou osobní výzvu, ale také motivujete ostatní. To je nejlépe umožněno v rámci týmů, které účastníci mohou tvořit. Vzájemné povzbuzení, spolupráce a pomoc jsou tou nejlepší motivací těm, co to nejvíce potřebují,“ uzavřel Jaroslav Martinek.

Více na www.desettisickroku.cz