Projekt „POHNI městem“ umožní občanům, aby se zapojili do rozhodování o rozvoji města Otrokovice. Jeho cílem je motivovat obyvatele města k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí, aby přemýšleli nad tím, jak zvýšit kvalitu života ve městě, jak oživit veřejný prostor či spoluvytvářet budoucí vzhled měst.

Město Otrokovice ze svého rozpočtu vyčlení částku 2 mil. Kč na realizaci projektů, které budou rozděleny do 4 místních částí odpovídajících geografickému území města. A to tak, že v každé části se budou realizovat projekty v hodnotě 500.000 Kč. Jsou to místní části:

  • Kvítkovice a Letiště,
  • Trávníky a Přednádraží,
  • Střed a Újezdy,
  • Bahňák.

Návrh může podat každý obyvatel, starší 18 let, který v Otrokovicích žije, nebo zde pracuje anebo studuje. Návrh musí obsahovat popis navrhovaného projektu, odhadované náklady do maximální výše 500 tis. Kč (včetně nákladů na projektovou dokumentaci) a výslednou podobu návrhu. Více o náležitostech naleznete v dokumentu Projekt POHNI městem. Návrh se podává ve formuláři, který naleznete níže. 
Návrh se podává následujícím způsobem:

  • písemnou formou na adresu: Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice v zalepené obálce viditelně označené textem: „POHNI městem“, a to zasláním poštou nebo osobním předáním na podatelně městského úřadu,
  • elektronicky e-mailem na elektronické adrese podatelny městského úřadu epodatelna@muotrokovice.cz – zpráva musí mít v předmětu uvedeno „POHNI městem“.

Harmonogram projektu

  • duben – květen – podávání návrhů
  • duben – srpen – kontrola proveditelnosti návrhů
  • září – hlasování 
  • říjen – vyhodnocení hlasování

Kontaktní místo projektu:
Městský úřad Otrokovice Oddělení kanceláře starosty nám. 3. května 1340765 02  Otrokovice
Ing. Hana Jiránková, referentka oddělení kanceláře starosty Tel.: 577 680 210, 702 290 581

E-mail: pohnimestem@muotrokovice.cz

Projekt POHNI městem [PDF, 349 kB]

Formulář pro podávání návrhů do projektu POHNI městem [DOCX, 33 kB]