Projekt POHNI městem přinese Otrokovicím novinky za 2 miliony korun. O tom, co se ve městě vybuduje, mohou rozhodnout lidé prostřednictvím hlasování.

Pracovníci otrokovické radnice obdrželi celkem 19 přihlášek do projektu POHNI městem. Po posouzení potřebných náležitostí a po následné komunikaci s přihlašovateli, bylo do veřejného hlasování zařazeno 12 z nich. Zastoupení mají ve všech čtyřech soutěžních lokalitách. Projekty v hodnotě 500 tisíc korun se tak budou realizovat v Kvítkovicích a Letišti, na Trávníkách a Přednádraží, na Středu a Újezdech i na Baťově. „Celkový rozpočet 2 miliony korun jsme rozdělili tak, aby každá z lokalit měla možnost dosáhnout na část peněz. V hlasování už bude záležet jen na lidech, jaké projekty si zvolí. Jejich volbu budeme respektovat,“ přiblížila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Přihlášené projekty zahrnují úpravy veřejného prostranství, vybudování workoutových nebo dětských hřišť i obohacení městského mobiliáře o technologické novinky.

„Každým rokem investujeme finanční prostředky do rozvoje města. Snažíme se vycházet vstříc potřebám obyvatel, zajistit plynulý chod města a vyhnout se havarijním stavům. Současně ale vnímám, že své místní části znají nejlépe ti, co zde bydlí. Právě pro ně je určen projekt Pohni městem. S jeho pomocí jsme chtěli zapojit veřejnost do rozhodování o rozvoji Otrokovic. Občané měli příležitost navrhnout přesně to, co jim chybí, co by chtěli zlepšit,“ vysvětlila důvody pro vznik projektu starostka Hana Večerková.

Na první ročník POHNI městem veřejnost reagovala pozitivně. Radnice proto počítá s jeho pokračováním i v příštím roce. „Letošní rok pro nás byl zkouškou, zda lidé mají zájem podílet se na utváření společného prostoru. S potěšením mohu říct, že ano,“ uzavřela otrokovická starostka.