Tímto zveme veřejnost na projednání analytické části plánu mobility.

To se uskuteční ve čtvrtek 27.6. v 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Otrokovice.

Na začátku budou občané seznámeni s výsledky analýz. Navazovat bude diskuse o rozvoji dopravy ve městě.

Pokud Vás zajímá počet aut ve městě, využívání jednotlivých druhů dopravy, nehodovost nebo dopravní zátěže, jistě přijďte.

Na analytickou část bude navazovat návrh opatření, který zapracuje i připomínky občanů.