Velmi plodnou debatu o dopravě v sekci napište nám doplňujeme vypořádáním připomínek, které je umístěno v sekci dokumenty. Toto vypořádání budeme průběžně doplňovat a aktualizovat dle průběhu zpracování PUMM. Vypořádání je souhrnem připomínek, které budou zapracovány do strategie.

Děkujeme všem za aktivní zapojení do projektu a těšíme se na nadcházející spolupráci.