V Otrokovicích se stále něco děje. Plán mobility přešel do realizační fáze. V současné době se připravuje zřízení zóny 30 v lokalitě Horní Střed. Bude se jednat o zónu 30 s předností zprava. Tato zóna zvýší bezpečnost dopravy v lokalitě. V rámci zóny 30 je brzdná dráha vozidel poloviční oproti rychlosti 50 km/hod. S tím souvisí také zajištění rozhledu na křižovatkách a mezi chodcem a řidičem.

Řešení nákladní dopravy po ulici Jana Žižky bude provedeno po plnohodnotném napojení lokality na přivaděč D55.