Koho by nezajímalo, jak bude vypadat v následujících letech ulice, jaký rozsah budou mít zklidňující opatření, zda upřednostníme parkoviště před dětským hřištěm či zelení, zda bude nádraží v centru města nebo na periferii, zda krajina bude méně nebo více prostupná pro člověka….

Dá se tak s nadsázkou říct, že vše je závislé od toho, jaké máme v životě priority. A ty se během života mění…. Veřejné projednání analytické části a strategického rámce proběhlo dne 27.6. Na začátku uvítala občany paní Krystyníková vedoucí odboru dopravně-správního . V první polovině byla představena prezentace zjištěných skutečností v dopravním chování a analýza stavu jednotlivých druhů dopravy. Poté proběhla diskuse s občany.

Analytická část označila za stěžejní problémy parkování a nehodovost ve městě. Ta je vyšší než ve srovnatelných městech na Moravě. Vize a opatření představené v prezentaci jsou k diskusi a všichni se k nim mohou vyjadřovat do začátku září.